sohbet etiketleri Altınyayla

- sohbete dair etiketler -

Burdur Sohbet

Burdur Sohbet $ehrin adının kaynağıyla ilgili çe$itli söylentiler vardır. bir söylentiye göre: bugünkü burdur kentinin bulunduğu yerin yakınlarına ilkçağda bizanslılar "polydorion" adlında bie yerle$im yeri kurmu$lardı. bu isim zamanla "polydor" ve sonrasında ...

SohbetElit.Net